شرکت سینا دیتا شرکت سینادیتا   شرکت سینا دیتا
   

 

سی دی های فراست   سی دی های فراست

امکانات و ویژگی های نرم افزارهای آموزش فارسی دبستان فراست

 • شرح درس بصورت تعاملی و interactive
 • توضيح كامل درس مطابق آخرين تغيرات كتب درسي
 • استفاده از نرم افزار بدون نياز به نصب ، دارای help و سرگرمي
فارسی اول :: فارسی دوم :: فارسی سوم :: فارسی چهارم :: فارسی پنجم

 

فارسی بخوانیم و بنویسیم و دیکته اول دبستان

مباحث آموزشی سی دی فراست :

 • نگاره ی یک تا دوازده بخوانیم
 • درس یک تا بیست و دو و بنویسیم
 • دیکته
 

 

فارسی بخوانیم و بنویسیم و دیکته دوم دبستان

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • گوش کن و بگو
 • درست و نادرست
 • واژه آموزی
 • بگرد و پیداکن
 • به دوستانت بگو
 • تمرین
 • کتابخوانی
 • قواعد دستور زبان فارسی
 • نکته
 • ببین و بگو
 

 

فارسی بخوانیم و بنویسیم و دیکته سوم دبستان

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • گوش کن و بگو
 • درست و نادرست
 • واژه آموزی
 • بگرد و پیداکن
 • به دوستانت بگو
 • تمرین
 • کتابخوانی
 • قواعد دستور زبان فارسی
 • نکته
 • ببین و بگو
 

 

فارسی بخوانیم و بنویسیم و دیکته چهارم دبستان

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • گوش کن و بگو
 • درست و نادرست
 • واژه آموزی
 • بگرد و پیداکن
 • به دوستانت بگو
 • تمرین
 • کتابخوانی
 • قواعد دستور زبان فارسی
 • نکته
 • ببین و بگو
 

 

فارسی بخوانیم و بنویسیم و دیکته پنجم دبستان

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • درک و دریافت
 • واژه آموزی
 • تمرین
 • با هم بخوانیم
 • قواعد دستور زبان فارسی
 • گفت و شنود
 • فعالیت ویژه
 

 

 لیست سی دی های آموزشی فراست
 
sina data company   sina data company
 
cd آموزشی فراست  
cd آموزشی فراست سی دی آموزشی فراست سی دی آموزشی فراست   sinadata company

نرم افزار آموزشی فراست