شرکت سینا دیتا شرکت سینادیتا   شرکت سینا دیتا
   

 

سی دی های فراست   سی دی های فراست

امکانات و ویژگی های نرم افزارهای آموزش شیمی فراست

 • آموزش به صورت تعاملی و interactive
 • توضيح كامل درس مطابق آخرين تغيرات كتب درسي
 • استفاده از نرم افزار بدون نياز به نصب
 • دارای help و سرگرمي
شیمی اول :: شیمی دوم :: شیمی سوم

 

آموزش شیمی اول دبیرستان

تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم با قابلیت score و همچنین انجام آزمایشات بصورت انیمیشن می باشد.

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • مایعی کم یاب در عین فراوانی
 • در پی هوای پاکیزه
 • مصرف دوباره تنها راه ادامه
 • طلای سیاه
 

 

آموزش شیمی دوم دبیرستان

تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم با قابلیت score و همچنین انجام آزمایشات بصورت انیمیشن می باشد.

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • ساختار اتم
 • خواص تناوبی
 • ترکیب های یونی
 • ترکیب کوالانسی
 • کربن و ترکیب های آلی
 

 

آموزش شیمی سوم دبیرستان

تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم با قابلیت score و همچنین انجام آزمایشات بصورت انیمیشن می باشد.

فصول آموزشی سی دی فراست :

 • واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
 • ترمودینامیک شیمیایی
 • محلول ها
 

 

 لیست سی دی های آموزشی فراست
 
sina data company   sina data company
 
cd آموزشی فراست  
cd آموزشی فراست سی دی آموزشی فراست سی دی آموزشی فراست   sinadata company

نرم افزار آموزشی فراست